Sebastião Salgado, ‘Refugees Hiding Under Trees to Avoid Government Airplane Surveillance, Tigray, Ethiopia’, 1986, Yancey Richardson Gallery