Sei Smith, ‘Orange & Yellow_Circle’, 2017, Ki Smith Gallery