Sei Smith, ‘Red & Blue_Two Rectangles’, 2017, Ki Smith Gallery