Sei Smith, ‘Yellow & Magenta_X (combo)’, 2017, Ki Smith Gallery