Skip to Main Content
SEIJI ARUGA, ‘1151’, 2010, Aki Gallery
SEIJI ARUGA, ‘1151’, 2010, Aki Gallery
Save
Save
Share
Share
Save
Save
Share
Share

SEIJI ARUGA

1151, 2010

Paper
7 9/10 × 6 9/10 × 1 4/5 in
20 × 17.5 × 4.5 cm
Location
Taipei, Leipzig
About the work
SEIJI ARUGA, ‘1151’, 2010, Aki Gallery
SEIJI ARUGA, ‘1151’, 2010, Aki Gallery
Save
Save
Share
Share
Save
Save
Share
Share
About the work

SEIJI ARUGA

1151, 2010

Paper
7 9/10 × 6 9/10 × 1 4/5 in
20 × 17.5 × 4.5 cm
Location
Taipei, Leipzig