Semko Ryszard, ‘ RES # 2’, 2017, Kitano Alley Gallery

About Semko Ryszard

USA, b. 1959, Szczecin, Poland