Semko Ryszard, ‘Res #3’, 2017, Kitano Alley Gallery

About Semko Ryszard

USA, b. 1959, Szczecin, Poland