SERGEY NARAZYAN, ‘"Red Roof" / "Kırmızı Çatı"’, 2007, Galeri 77