SERGEY NARAZYAN, ‘"Winter Field" / "Kış Kırsalı"’, 2011, Galeri 77