Shan Shan Sheng, ‘Open Wall’, Contemporary by Angela Li