Shang Yixin, ‘80-80-110-52.4-Cr-Wr’, 2017, Beijing Commune