Shen Quan, ‘A Birthday Painting’, Qing dynasty (1644, 1911), 1756, Harn Museum of Art

About Shen Quan

Chinese, 1682-1762, Deqing, Zhejiang, China