Shen Wei 沈伟, ‘Connect Transfer II’, 2008, Shen Wei Studio