Sheng Hung Shiu 許聖泓, ‘  A Pot of Woods| 一盆樹林2’, 2016, Affinity ART
Sheng Hung Shiu 許聖泓, ‘  A Pot of Woods| 一盆樹林2’, 2016, Affinity ART