Shepard Fairey, ‘Muslim Woman ’, 2005, Gregg Shienbaum Fine Art
Shepard Fairey, ‘Muslim Woman ’, 2005, Gregg Shienbaum Fine Art
Shepard Fairey, ‘Muslim Woman ’, 2005, Gregg Shienbaum Fine Art
Shepard Fairey, ‘Muslim Woman ’, 2005, Gregg Shienbaum Fine Art
Shepard Fairey, ‘Muslim Woman ’, 2005, Gregg Shienbaum Fine Art