Shepard Fairey, ‘Tomas Young Tribute’, 2014, AYNAC Gallery
Shepard Fairey, ‘Tomas Young Tribute’, 2014, AYNAC Gallery