Shi Dachan, ‘澄静明心图 Cheng Jing Ming Xin.Lotus’, 2016, Salwa Zeidan Gallery

About Shi Dachan

Chinese, b. 1976, Beijing, China, based in Beijing, China