Shi Guorui, ‘Beijing CBD 8-9 June 2013’, 2013, 10 Chancery Lane Gallery