Shi Guorui, ‘West Kowloon Hong Kong 3 Jan 2014’, 3, 10 Chancery Lane Gallery