Shi Guorui, ‘West Kowloon Hong Kong 8 Jan 2014’, 8, 10 Chancery Lane Gallery