Shi Xinji, ‘Series of Jiu Feng Mountain Landscape No.2 ’, 2014, Aye Gallery