Shi Xinji, ‘Series of Jiu Feng Mountain Landscape No.4 ’, 2014, Aye Gallery