Shi Zhiying 石至瑩, ‘Beads No.11’, 2017, Tang Contemporary Art

About Shi Zhiying 石至瑩