Shinji Nakaba, ‘Cut Torso Ring’, 2016, Mobilia Gallery