Shinnosuke Yoshida, ‘Cityscape Ⅱ’, 2016, GALLERY MoMo

About Shinnosuke Yoshida

Japanese, b. 1983, Saitama Prefecture, Japan, based in Tokyo, Japan