Shinnosuke Yoshida, ‘Cityscape III’, 2017, GALLERY MoMo