Shinsaku Hamada, ‘Yunomi, tetsue decoration’, Pucker Gallery