Shintaro Miyake, ‘Ii Naomasa’, 2014, Tomio Koyama Gallery