Shintaro Miyake, ‘Kato Kiyomasa’, 2014, Tomio Koyama Gallery