Shoji Iida, ‘Half & Half (Ping-pong balls)’, 1968, Tokyo Gallery + BTAP

About Shoji Iida

Japanese, b. 1927, Shizuoka Prefecture, Japan, based in Shizuoka Prefecture, Japan

Solo Shows

2014
Kamakura Gallery, 
Kamakura, Kanagawa Prefecture, Japan,
Things exist beyond Gen-Shoku

Group Shows