Shoji Iida, ‘Jikuu- heimen no tetsu sabi’, 1979, Kamakura

40 x 40 x 40 cm, 91.5 x 91.5 cm

About Shoji Iida

Japanese, b. 1927, Shizuoka Prefecture, Japan, based in Shizuoka Prefecture, Japan

Solo Shows

2014
Kamakura Gallery, 
Kamakura, Kanagawa Prefecture, Japan,
Things exist beyond Gen-Shoku