Shono Tokuzo, ‘Three Peaks’, 2009, TAI Modern

About Shono Tokuzo