Shono Tokuzo, ‘White Bamboo Flower Basket’, 2005, TAI Modern

About Shono Tokuzo