Shozo Nagano, ‘Elements,Beige-Red’, 1983, Anita Shapolsky Gallery