Shozo Shimamoto, ‘Untitled SHIM-51’, 2010, Whitestone Gallery