Shu Takahashi, ‘Composition’, Pandolfini
Shu Takahashi, ‘Composition’, Pandolfini