Shuey Fook Chieu, ‘Dancer’, 2012, Art Asia X

About Shuey Fook Chieu

Singaporean, b. 1934, Singapore, based in Singapore