Sigrid Maria Hjertén, ‘Interiör - Ivan i gröna soffan’, 1915, CFHILL

Galerie Der Sturm, Berlin, ”Schwedische Expressionisten”,
April/May 1915, cat no 29
Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Aprilutställningen”, April 1921, cat no 175
Felix Nussbaum Haus, Osnabrück, ”Schwedische Avantgarde und
Der Sturm in Berlin”, 18 June – 27 August 2000
Kulturen i Lund, ”Svenskt avantgarde och Der Sturm i Berlin”,
15 september – 19 november 2000, kat nr 38, avbildad i katalogen
Norrköpings Konstmuseum, ”Sigrid & Isaac, Modernismens
pionjärer”, 2002, kat nr 17
Arken, Ishöj, Danmark, ”Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald,
Familjeliv och avantgarde”, 2002, kat nr 17
Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Den stora färgskrällen”,
4 oktober 2008 – 6 januari 2009
Mjellby Konstmuseum, Halmstad, ”Nell Walden & Der Sturm”,
14 maj – 4 oktober 2015
Schirn Kunsthalle, Frankfurt, ”Sturm-Frauen, Künstlerinnen der
Avantgarde in Berlin 1910-1932”, 30 oktober 2015 – 7 februari 2016,
avbildad helsida i katalogen sid 168

”Svenskt avantgarde och Der Sturm i Berlin”, utställningskatalog,
2000, sid 156, nr 38, avbildad sid 157
”Sigrid & Isaac, Modernismens pionjärer”, utställningskatalog,
2002, avbildad sid 34
”Sigrid Hjertén och Isaac Grünewad, Familjeliv och avantgarde”,
utställningskatalog, 2002, avbildad sid 34
Anders Wahlgren, ”Sigrid Hjertén - en av Sveriges främsta
konstnärer”, 2008, avbildad och omnämnd sid 73

About Sigrid Maria Hjertén

Swedish, 1885-1948, Sundsvall, Sweden