Simon Fujiwara, ‘Fabulous Beasts (Cunning Fox)’, 2016, Taro Nasu

About Simon Fujiwara