Simone Gad, ‘Chien Olive Simone-Du Kim Whitney’, 2016, IFAC Arts

About Simone Gad