Sislej Xhafa, ‘Merry-Go-Round’, 2013, Blain | Southern