Sislej Xhafa, ‘White Corner’, 2008, Christine König Galerie
Sislej Xhafa, ‘White Corner’, 2008, Christine König Galerie