Sisui Akiba, ‘Preparing for the next storm (10)’, 2014, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono