Sisui Akiba, ‘Preparing for the next storm (14)’, 2015, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono