Sisui Akiba, ‘"Preparing for the next storm" (22)’, 2016, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono