Sisui Akiba, ‘Preparing for the next storm (24)’, 2016, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono