Song Dong & Yin Xiuzhen, ‘Self-Shot’, 2002, Chambers Fine Art