Song Dong & Yin Xiuzhen, ‘Self-Shot ’, 2002, Chambers Fine Art