‘SOYUZ TM-6/TM-5 SPACECRAFT MODEL’, Sotheby's
‘SOYUZ TM-6/TM-5 SPACECRAFT MODEL’, Sotheby's