Stanley Boxer, ‘Quarried Series I - 16’, 1993, Mixografia